Корпоративно обучение от "ЕЛВИС 1"


Център „ЕЛВИС 1“ може да бъде Вашия партньор и да Ви съдейства за повишаване квалификацията и уменията на Вашите служители. Осигуряваме професионално обучение по дадена специалност и корпоративно езиково обучение по всички стандартни и редки езици, които са посочени в асортимента ни. Предлагаме гъвкави схеми на обучение, съобразени с работното Ви време и специфичните изисквания на Вашата компания. Обучението може да бъде групово (минимум 4 обучаеми) или индивидуално-задочно (за 1, 2-ма или 3-ма обучаеми) или (онлаин обучение) и да се провежда на определено от Вас място – Ваша или наша учебна база във цялата страна. Всеки специализиран курс и чуждо езиково обучение може да бъде, както за начинаещи или напреднали, така и бизнес ориентирано (според специфичната област, в която работите). След приключване на обучението и успешно положен изпит и финален тест, на всеки обучаем се издава сертификат.

Курсистът който е заплатил цялата сума за курса и желае да се запише втори курс му се прави отстъпка независимо каква специалност е избрал – 10%.

Обучението се извършва по нова европейска програма с високо ниво и клас на обучение и професионална квалификация.

Курсовете са съобразени със свободното време и възможност на курсистите те се провеждат в удобно за тях време, обучението е индивидуално, групово,задочно, редовно, дистанционно, онлаин по скаип за цялата страна. Курсистите сами избират датата си на започване на курса след предварителна договорка с нас, и посещават занятията всеки ден или през ден или в дни и часове удобни за тях, като се уговарят от деня когато са на практика, за следващия ден или идване пак в удобно за тях време.

Теоретичната част се провежда в специализирани уютни кабинети, с богати нагледни материали и учебно технически средства, а практическата част - действащи салони за красота, СПА центрове, ресторанти, барове, хотели и други.

Центъра за обучение „ЕЛВИС 1 ” –съществува в цялата страна –СОФИЯ, ПЛОВДИВ, ВАРНА, ВЕЛИКО ТЪРНОВО, СТАРА ЗАГОРА, БЛАГОЕВГРАД и други градове, курсистите които са завършили курса и успешно са положили изпит получават „Удостоверение за професионално обучение” по изискване на Министерството на образованието или „Свидетелство за професионална квалификация. Дипломата се издава от лицензиран учебен център – Варна, с които има сключен договор за изнесено обучение и провеждане на професионални курсове. Това се удостоверява с положен изпит и получаване на съответния сертификат който се издава от Центъра. Завършилият курса има право на работа не само в България, а и в чужбина. Международният сертификат е преведен на аглийски език, по желание и на трети език но трябва да се легазира в Министерството на Правосъдието за конкретната държава, за която кандидатствате за работа по дадената специалност.

В случай, че вече практикувате дадена професия и имате натрупан трудов стаж, съобразно Законът за професионално образование и обучение, Центърът дава възможност за явяване на изпит и придобиване на сертификат. Повече информация в "Записване"...

Центърът отговаря на всички европейски изисквания, а също така разполага и с много модерни и високо изискани бази, където курсистите имат възможност да практикуват на самостоятелно обособени реални работни места. Част от политиката на центъра е индивидуалната насоченост на обучението към всеки от курсистите, с цел по-лесното и качествено предаване и усвояване на материала. За целта се работи в малки групи - от двама до пет души или индивидуално, в зависимост от усвояемостта на отделните обучаеми.

Центърът набляга изключително върху практическото обучение при подготовката на кадрите.

За кандидатите от страната и чужбина

Поради интересът на кандидати за обучение от различни краища на България, както и живеещи в чужбина центърът разработва и актуализира съвременни програми за дистанционно обучение и придобиване на квалификация от разстояние.

Пакетът от теоретични материали, разработен специално за самоподготовка, заедно със съкратена програма за практическо обучение Ви дават възможност да придобиете съответната квалификация за един по-кратък период от време.