Езикови курсове от "ЕЛВИС 1"


Редовно онлайн обучение по Английски език

СЕТИФИКАТНИ НИВА - A1 до C2, ПОДГОТОВКА ЗА МАТУРА И ЗА ИЗПИТИ: TOEFL iBT, IELTS, FCE, CAE, PROFICIENCY

В лицензираните курсове са: РЕДОВНО И ОНЛАЙН ОБУЧЕНИЕ ПО АНГЛИЙСКИ ЕЗИК ЕЛВИС 1 извършва висококачествено обучение. То е насочено към използване на езика в професията, подготовка за матура, кандидат-студентски и международно признати изпити. За да определите нивото си, можете да направите входящ тест.

Включените в учебника и работната тетрадка упражнения улесняват усвояването на лексикалния и граматически материал и дават възможност за самостоятелна подготовка.

Учебникът съдържа текстове и диалози, взети от съвременната жива езикова среда (вестници, списания, дома, улицата) и допълва усвоения в първо ниво лексически запас с нови 2000 думи.

Основните граматически категории се надграждат и усъвършенстват и се въвеждат нови конструкции на базата на компаративно-лингвистичната методология, заложена в цялата система New Headway.

Аудиоматериалите подобряват уменията за слухово възприемане посредством богат набор от диктори с различен акцент и произношение.

Третата част от образователната система New Headway представлява плавен преход към дълбинните равнища на езика. Обиграваните текстове и ситуации от ежедневието се съчетават със специфични теми от англоезичния свят - литература, култура, социално устройство и т.н. Наборът от думи, който се усвоява в течение на курса, прехвърля мост към владеенето на езика, а корпусът от граматични конструкции придобива завършен вид и представя в цялост системата на английската граматика.

Качествено нов етап в развиването на езиковите ви умения. В това ниво курсистите придобиват знанията, осигуряващи им успеваемост във всяка езикова ситуация. Силно застъпен е търговско-икономическият бизнес английски, съчетан с популярни статии, свързани с културата и шоу-индустрията, науката и т.н., съобразени с по-високата степен на сложност в нивото и със специализираната лексика, която се въвежда.

Редовно онлайн обучение по Немски език

СЕРТИФИКАТНИ НИВА - A1 до C2, ПОДГОТОВКА ЗА МАТУРА И ИЗПИТИ: TEST DАF, DSH, ZERTIFIKAT DEUTSCH и други

В лицензираните курсове са РЕДОВНО ОБУЧЕНИЕ И ОНЛАЙН КУРС ПО НЕМСКИ ЕЗИК ЕЛВИС ПРЕСЛИ извършва висококачествено обучение. То е насочено към използване на езика в професията, подготовка за матура, кандидатстудентски и международно признати изпити. За да определите нивото си, можете да направите входящ тест

Занятията се водят по учебниците THEMEN AKTUELL за начинаещи (Grundstufe) и EM за напреднали (Mittelstufe) общо в шест нива.

Всички курсисти полагат изпит в края на всяко от нивата. При успешно завършване се издава сертификат по установен образец (потвърждаващ нивото на познаване на езика).

При успешно полагане на изпит по теория и практика при завършването на един модул от учебния план се издава Удостоверение за професионална квалификация, което е валидно в България и чужбина. Документът се издава на английски или немски език. По желание може да се извърши легализация в Консулски отдел към Министерството на правосъдието като процедурата се заплаща.

Успешно завършилите курсисти получават Свидетелство за професионална квалификация. Тези дипломи са одобрени от ЕС и дават правото да упражнявате професията , както в нашата страна, така и в чужбина. Нивото на знанията и професионалните компетенции, които ще придобиете при нас ще ви направят предпочитани специалисти в избраната област и да се реализирате успешно на пазара на труда.

Редовно онлайн обучение по Испански език

СЕРТИФИКАТНИ НИВА - A1 до C2, ПОДГОТОВКА ЗА МАТУРА И ИЗПИТИ: DELE INICIAL, DELE INTERMEDIO, DELE SUPERIOR и други

В лицензираните курсове са РЕДОВНО ОБУЧЕНИЕ И ОНЛАЙН ПО ИСПАНСКИ ЕЗИК ЕЛВИС 1 извършва висококачествено обучение. То е насочено към използване на езика в професията, подготовка за матура, кандидатстудентски и международно признати изпити. За да определите нивото. Курсовете по испански език се провеждат по системата Nuevo VEN в шест нива.

Занятията се водят от висококвалифицирани преподаватели-филолози с опит в преподаването на езика. При нас Вие ще развиете комуникативните си умения, уменията си за слушане и четене с цел разбиране и ще можете да превеждате от български на испански език и обратното.

Обучението се осъществява по системата NUEVO VEN. Предвиждаме 6 нива за работно владеене (А1, А2, В1, В2, С1, С2).

Е най-актуалната и популярна система за изучаване на испански език, в три нива: от А1 до B1 според Европейската езикова рамка. Създадена е през 2003 г., като авторите успешно са отразили в нея ежедневната употреба на модерния испански. Nuevo Ven има изключително практическа насоченост – граматиката и лексиката се усвояват бързо, защото са представени чрез комуникативни ситуации, взети от реалния живот. Учебникът се състои от 15 урока с по 2 части всеки, в които се срещат не само изработени с учебна цел диалози и текстове, а и истински обяви, статии и други текстове, публикувани в испанската преса.

Всички курсисти полагат изпит в края на всяко от нивата. При успешно завършване се издава сертификат по установен образец (потвърждаващ нивото на познаване на испански език).

Редовно онлайн обучение по Руски език

СЕРТИФИКАТНИ НИВА - A1 до C2, ПОДГОТОВКА ЗА МАТУРА И ЗА ИЗПИТИТЕ ТРКИ

В лицензираните курсове по ОНЛАЙН РУСКИ ЕЗИК ЕЛВИС 1 извършва висококачествено обучение за начинаещи и напреднали по руски език - 4 нива за работно владеене. Курсовете се водят от опитни преподаватели-филолози. Формират се индивидуално обучение и малки групи до 3 курсиста. В процеса на обучение Вие ще развиете уменията си за устна и писмена комуникация и правилно изразяване, ще превеждате от и на руски език и усъвършенствате граматика и лексиката си.

Обучението се осъществява по системата Контакт, която е с комуникативна насоченост. Учебното съдържание е съобразено с разработените от Института по руски език " А. С. Пушкин" (Москва) и международните стандарти за владеене на руския език като чужд.

За напредналите курсисти Център Елвис 1 предлага курсове по бизнес руски и подготовка за сертификатите на Института по руски език "А. С. Пушкин" (Москва).

В процеса на обучението Вие не само изучавате езика, но и се запознавате с руските традиции и култура.

Курсовете по руски език се провеждат по системата "Русский язык для болгар" в три нива.

Всички курсисти полагат изпит в края на всяко от нивата. При успешно завършване се издава сертификат по установен образец (потвърждаващ нивото на познаване на руски език).

Редовно онлайн обучение по Френски език

СЕРТИФИКАТНИ НИВА - A1 до C2, ПОДГОТОВКА ЗА МАТУРА И ЗА ИЗПИТИТЕ DELF и DALF

В лицензираните курсове по РЕДОВНО ОБУЧЕНИЕ И ОНЛАЙН ПО ФРЕНСКИ ЕЗИК ЕЛВИС 1 извършва висококачествено обучение. То е насочено към използване на езика в професията, подготовка за матура, кандидатстудентски и международно признати изпити.

Курсовете по френски език се провеждат по системата PANORAMA в шест нива.

Всички курсисти полагат изпит в края на всяко от нивата. При успешно завършване се издава сертификат по установен образец (потвърждаващ нивото на познаване на френски език).

В онлайн курсовете се работи с онлайн базирани материали, разработени по модела на международно признатата система Echo. Курсисти, които желаят да получат хартиен вариант от учебника и тетрадката, могат да заявят това при записване.

При подготовка за изпити (DELF, DALF и други) обучението се извършва по специализиран за дадения изпит учебник.

При успешно полагане на изпит по теория и практика при завършването на един модул от учебния план се издава Удостоверение за професионална квалификация, което е валидно в България и чужбина. Документът се издава на английски или немски език. По желание може да се извърши легализация в Консулски отдел към Министерството на правосъдието като процедурата се заплаща.

Успешно завършилите курсисти получават Свидетелство за професионална квалификация. Тези дипломи са одобрени от ЕС и дават правото да упражнявате професията , както в нашата страна, така и в чужбина. Нивото на знанията и професионалните компетенции, които ще придобиете при нас ще ви направят предпочитани специалисти в избраната област и да се реализирате успешно на пазара на труда.

Редовно онлайн обучение по Италиански език

СЕРТИФИКАТНИ НИВА - A1 до C2, ПОДГОТОВКА ЗА МАТУРА И ЗА ИЗПИТИТЕ CELI

В лицензираните курсове по РЕДОВНО ОБУЧЕНИЕ И ОНЛАЙН ПО ИТАЛИАНСКИ ЕЗИК ЕЛВИС 1 извършва висококачествено обучение. То е насочено към използване на езика в професията, подготовка за матура, кандидатстудентски и международно признати изпити.

Обучението по италиански език се провежда по системата LA LINGUA ITALIANA per stranieri в 4 нива.

Всички курсисти полагат изпит в края на всяко от нивата. При успешно завършване се издава сертификат по установен образец (потвърждаващ нивото на познаване на италиански език).

За да определите нивото си, можете да направите входящ тест.

Обучението в ЕЛВИС 1 е насочено към практическата част на езика, провеждането на диалози и слушането на автентични разговори. Чрез конструиране на ежедневието курсистите са поставяни в реални ситуации, които те ще срещат при общуването си на италиански.

При записване на двама или повече курсисти, които са приятели или роднини, курсът може да се провежда като индивидуално обучение, по график, който курсистите желаят, но на цената на групови занятия.

Редовно онлайн обучение по Български език

ПОДГОТОВКА ЗА КАНДИДАТ-СТУДЕНТСКИ ИЗПИТИ, СЕРТИФИКАТНИ НИВА ЗА ЧУЖДЕНЦИ - A1 до C2

В лицензираните курсове по РЕДОВНО ОБУЧЕНИЕ И ОНЛАЙН БЪЛГАРСКИ ЕЗИК ЕЛВИС 1 извършва висококачествено обучение. То е насочено към използване на езика от чуждестранни граждани, подготовка за матура и ка• Ако живеете или работите в България, но не знаете български език и това ви създава проблеми в общуването;

Ако желаете да контактувате с вашите партньори на български език;

Ако сте омъжен/женен за българин/българка;

Или ако просто ви харесва страната и искате да научите езика

Езикова школа ЕЛВИС 1 осигурява:

Индивидуално и полуиндивидуално обучение по български език в удобно за вас време и място;

Квалифицирани преподаватели филолози, владеещи отлично съответния чужд език и притежаващи необходимия опит в преподаването на български;

Максимално бързо и ефективно постигане на вашите цели при усвояване на новия език.ндидатстудентски изпити.

Обучението по онлайн български език и литература и онлайн български за чужденци е групово и индивидуално.

В онлайн курсовете по български език и литература се работи с онлайн базирани материали. При подготовка за матури и кандидатстудентски изпити се ползват оригинални тестове и помагала. Курсисти, които желаят да получат хартиен вариант от учебника и тетрадката, могат да заявят това при записване и да получат материалите по пощата.

Редовно онлайн обучение по Гръцки, Османотурски, Турски, Полски, Португалски, Персийски, Холандски, Арабски и др.

В лицензираните РЕДОВНО И ОНЛАЙН ОБУЧЕНИЕ по чужди езици ЕЛВИС 1 извършва висококачествено обучение, насочено към ползване на езика както в страната, така и в чужбина.

Курсовете по гръцки език се провеждат по система на Солунският университет в три нива.

Всички курсисти полагат изпит в края на всяко от нивата. При успешно завършване се издава сертификат по установен образец (потвърждаващ нивото на познаване на гръцки език).